Số: 47/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/03/2021 10:10:05

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 30/4/2024), gồm:

 - Căn tin bách hóa: (DT: 134m2); Giá khởi điểm: 180.000.000đ

 - Nhà giữ xe: (DT: 189m2); Giá khởi điểm: 180.000.000đ

 - Quầy thuốc: (DT: 34m2); Giá khởi điểm: 90.000.000đ

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 437/TTYT-PA ngày 17/3/2021 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 31/3/2021 đến 15 giờ ngày 13/4/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 13/4, 14/4 và đến 15 giờ ngày 15/4/2021 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ; 150.000đ/hồ sơ (Quầy thuốc).

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 16/4/2021 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Điện thoại: 02773841038 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn