Số: 105 /TBĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 06/07/2021 15:20:49

* Quyền khai thác dịch vụ tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc huyện Thanh Bình, Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm, 04 tháng từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/12/2024).

I. Căn tin

1. Trường Tiểu học Tân Huề 1 (DT: 81m2); Giá khởi điểm: 85.000.000đ.

2. Trường Tiểu học Tân Quới 2 (DT: 100m2); Giá khởi điểm: 75.500.000đ.

3. Trường Tiểu học Tân Mỹ 2; Giá khởi điểm: 40.000.000đ.

4. Trường Tiểu học Phú Lợi 1 (DT:48m2); Giá khởi điểm: 52.000.000đ.

5. Trường THCS Bình Tấn (DT:90 m2); Giá khởi điểm: 116.670.000đ.

6. Trường THCS Bình Thành; Giá khởi điểm: 110.220.500đ.

7. Trường THCS Tân Huề (DT: 39,4 m2); Giá khởi điểm: 173.200.000đ.

II. Nhà giữ xe

1. Trường THCS Tân Huề (DT:92,6 m2); Giá khởi điểm: 87.000.000đ.

2. Trường THCS Bình Thành; Giá khởi điểm: 148.108.700đ.

III. Quầy VPP

Trường THCS Bình Thành; Giá khởi điểm: 11.370.000đ.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án của Trường mà người đăng ký tham gia đấu giá và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/7/2021 đến 15 giờ ngày 15/7/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 15/7, 16/7 và đến 15 giờ ngày 19/7/2021 tại các Trường có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 50.000đ; 100.000đ; 150.000đ; 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 20/7/2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 02773852059; Trường THCS Bình Thành, điện thoại: 02773 541393; Trường THCS Bình Tấn, điện thoại: 02773549080; Trường THCS Tân Huề, điện thoại: 02773535020; Trường Tiểu học Tân Mỹ 2, điện thoại: 02773548193; Trường Tiểu học Tân Huề 1, điện thoại: 0988943052; Trường Tiểu học Tân Quới 2, điện thoại: 02773536057; Trường Tiểu học Phú Lợi 1, điện thoại: 02773 548043 (Trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn