Số: 238/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất”

Cập nhật ngày: 23/12/2022 11:17:40

* Đấu giá QSDĐ (OĐT) và tài sản gắn liền với đất. Diện tích đất: 82,1m2 (thửa số 12, TBĐ 7). Diện tích nhà (sàn sử dụng): 267,56m2, tọa lạc số 142 Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 16.389.000.000 đồng.

* Điều kiện người tham gia sau khi trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt và Quyết định số 244/QĐ-UBND-NĐ ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc số 142, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/12/2022 đến 15 giờ ngày 06/02/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Xem tài sản: Từ ngày 26/01/2023 đến 15 giờ ngày 27/01/2023 tại nơi có tài sản. Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 2.458.350.000 đồng các ngày 06, 07 và đến 15 giờ ngày 08/02/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ, ngày 09/02/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517, 02773852059; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773876283 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn