Số: 03/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/01/2022 10:20:37

* Đấu giá QSDĐ (OĐT). Tổng diện tích 561,7m2(08 thửa), để thực hiện dự án Khu nhà ở Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Thời hạn sử dụng đất:

+ Nhà đầu tư: Được giao đất 50 năm kể từ ngày có Quyết định giao đất.

+ Người mua nhà ở gắn liền với QSDĐ của dự án: Được giao đất ổn định lâu dài.

Giá khởi điểm:  25.536.378.560 đồng 

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất; có đủ năng lực và kinh nghiệm kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai; đãm bảo đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất số 282/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND TP.Sa Đéc.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/01/2021 đến 15 giờ ngày 25/01/2022.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào các ngày 25; 26 và đến 15 giờ ngày 27/01/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/01/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Phương thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852 059 - 02773854517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. Điện thọai: 0277 3866 902 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản./

Gửi bình luận của bạn