Số: 42/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Thông báo "Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 03/03/2022 12:47:22

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30/4/2025) - Căn tin: (DT: 272,2m2); Giá khởi điểm: 765.000.000 đồng

- Nhà giữ xe: (DT: 552,5m2); Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng

- Quầy VPP-photo: (DT: 36m2); Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 26/THPTC.NĐC ngày 21/02/2022 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/3/2022 đến 15 giờ ngày 15/03/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 15/3, 16/3 và đến 15 giờ ngày 17/3/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC; Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 18/3/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu. ĐT: 02773773500 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn