Số: 63/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 30/03/2022 13:56:11

* Hợp tác xã NN-TM-DV Bình Hòa: Quyền sử dụng đất thửa 45, TBĐ số 72, diện tích 2.703,8m2(LUC) + thửa 1365, TBĐ số 10, diện tích 1.025,4m2(LUC). Đứng tên Hợp tác xã NN-TM-DV Bình Hòa. Tọa lạc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, ĐT. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 1.500.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Hợp tác xã NN Bình Hòa; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/3/2022 đến 15 giờ ngày 15/4/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 6507201000115 của Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hòa tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Thanh Bình vào ngày 15, 18 và đến 15 giờ ngày 19/4/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 20/4/2022 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. (Số điện thoại liên hệ: Anh Nhơn 0913 020 677; Em 0946 691 711).

------------------------------

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh: Quyền sử dụng đất diện tích 260,6m2(ONT) + Công trình xây dựng trên đất, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Tọa lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 1.234.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/3/2022 đến 15 giờ ngày 15/4/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 15, 18 và đến 15 giờ ngày 19/4/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 20/4/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/3/2022 đến 15 giờ ngày 19/4/2022.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn