Số: 45/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 3 năm 2022

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 04/03/2022 16:13:26

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản:

* Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1501, 1504, 1507, 1510, 1512, 1513, 1515, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, cùng thuộc tờ bản đồ số 05 tọa lạc xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự để thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể:

- Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Hình thức thu tiền thuê đất: Thu một lần cho cả thời gian thuê.

- Tổng diện tích: 143.320,6m2 (Đất nông nghiệp khác).

- Tổng giá khởi điểm của khu đất: 12.310.236.296 đồng/50 năm.

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai 2013; đồng thời phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp để thực hiện dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự phê duyệt tại Quyết định số 11877/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/3/2021 đến 15 giờ ngày 22/3/2022.

- Thời gian xét hồ sơ: Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 25/3/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp 15% (tương ứng 1.900.000.000đ) các ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/3/2022 vào tài khoản số 6508.201.000.248 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồng Ngự (đối với những hồ sơ được Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá).

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 31/3/2022, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517 - 02773852059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 02773839015 (trong giờ làm việc).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn