Số: 68 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 04/04/2022 14:55:45

* Quyền khai thác Dịch vụ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 01/03/2024). Cụ thể:

1/ 02 Nhà trông giữ xe tại trụ sở chính (DT: 650 m2); Giá khởi điểm: 80.000.000đ/năm.

2/ Sân bóng đá mini tại cơ sở 1 (DT: 1.061,5 m2); Giá khởi điểm: 110.000.000đ/năm.

3/ Sân bóng chuyền tại cơ sở 1 (DT: 295 m2);Giá khởi điểm: 10.000.000đ/năm.

4/ Sân bóng rổ tại cơ sở 1 (DT: 439 m2); Giá khởi điểm: 10.000.000đ/năm.

5/ Sân tennis tại cơ sở 1 (DT: 529,7 m2); Giá khởi điểm: 20.000.000đ/năm.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá thực hiện theo Phương án đấu giá của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/4/2022 đến 15 giờ ngày 19/4/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/4/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22/4/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

 - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Điện thoại 02773 771959 (trong giờ hành chính).

Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn