Số: 230 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 6 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 08/11/2023 09:45:49

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lai vung:

Quyền khai thác đò năm 2024 và 2025 (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2025 - áp dụng mức tăng giá năm 2025 là 5% theo giá trúng đấu):

- Bến đò xã Tân Dương.

Giá khởi điểm: 780.000.000đ/1 năm.

- Bến đò xã Tân Thành.

Giá khởi điểm: 800.000.000đ/1 năm.

- Bến đò xã Tân Hòa.

Giá khởi điểm: 70.000.000đ/1 năm.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án Đấu giá quyền khai thác đò năm 2024 và 2025 kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND-PA ngày 27/10/2023 của UBND huyện Lai Vung.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/11/2023 đến 15 giờ ngày 21/11/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 21/11/2023 đến 15 giờ ngày 23/11/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 24/11/2023 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lai Vung.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn