Số:63/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/05/2024 10:36:02

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản:

Thanh lý tài sản bến phà Tân Bình - An Phong do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Bình: Nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà chờ (phía An Phong).

Người trúng đấu giá phải tháo dỡ toàn bộ công trình và chuyển tất cả phế liệu ra khỏi khu vực tháo dỡ, bàn giao lại mặt bằng cho bên có tài sản trong vòng 15 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản. Sau khi hoàn thành xong mới được nhận lại tiền đặt trước. Lưu ý: Vật liệu thanh lý không bao gồm đất và cát nền của công trình). Giá khởi điểm: 105.483.000 đồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/5/2024 đến 15 giờ ngày 04/6/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - CN Đồng Tháp vào ngày 04/5/2024 đến 15 giờ ngày 06/6/2024. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 07/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn