Số: 19/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 21/02/2024 11:19:25

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: (Thuế theo luật).

1/ Quyền sử dụng đất lúa đứng tên bà Trần Thị Diệu, tọa lạc tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành:

* Thửa 77 (279), diện tích 413m2. Giá khởi điểm: 201.319.000đ.

* Thửa 77 (280), diện tích 340m2. Giá khởi điểm: 165.735.000đ.

2/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Trần Thị Kim Yến, thửa số 9, TBĐ 52, diện tích 1.184m2(CLN). Tọa lạc tại TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 249.702.300đ.

3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Văn Bảy, thuộc một phần thửa 189, TBĐ 23, diện tích 321,5m2(CLN) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 75.780.000đ.

4/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Bá Nghiệp, thuộc một phần thửa 199, TBĐ 23, diện tích 478,4m2(CLN) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 106.158.600đ.

 - Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 21/02/2024 đến 15 giờ ngày 11/3/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 11/3/2024 đến 15 giờ ngày 13/3/2024.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 14/3/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn