Số: 214/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản QSDĐ”

Cập nhật ngày: 02/12/2022 10:52:38

Đấu giá Quyền sử dụng đất Khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3) tọa lạc đường Lê Duẩn, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, cụ thể:

* Lô N2’ (06 nền)

Nền số 17. Diện tích 139,1m2. Giá khởi điểm: 3.775.730.000 đồng.

Nền số 18, 19, 20, 21. Diện tích 100,0m2 /nền.

Giá khởi điểm: 2.262.000.000 đồng/nền.

Nền số 22. Diện tích 125,3m2. Giá khởi điểm: 3.401.143.000 đồng.

* Lô N1’ (05 nền)

Nền số 18. Diện tích 153,7m2. Giá khởi điểm: 4.172.033.000 đồng.

Nền số 19, 20, 21, 22. Diện tích 100,0m2/nền.

Giá khởi điểm: 2.262.000.000 đồng/nền.

* Lô E9’ (05 nền)

Nền số 22, 23, 24, 25. Diện tích 100,0m2/nền

Giá khởi điểm: 2.262.000.000 đồng/nền

Nền số 26. Diện tích 132,0m2. Giá khởi điểm: 3.583.008.000 đồng.

* Lô E10’ (02 nền)

Nền số 25, 26. Diện tích 100,0m2/nền.

Giá khởi điểm: 2.262.000.000 đồng/nền.

* Lô F2’ (01 nền)

Nền số 30. Diện tích 171,5m2. Giá khởi điểm: 7.241.416.000 đồng.

* Lô F3’ (01 nền)

Nền số 09. Diện tích 437,0m2. Giá khởi điểm: 19.326.325.000 đồng.

Ghi chú: Đối với các nền có khoản lùi thì người trúng đấu giá khi xây dựng phải chừa khoản lùi theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/12/2022 đến 15 giờ ngày 26/12/2022, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% đối với nền từ 5 tỷ trở xuống, 15% đối với nền trên 5 tỷ đồng vào ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/12/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ, ngày 29/12/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 377 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn