Thông tin về việc tuyển dụng của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022

Cập nhật ngày: 22/09/2022 14:46:22

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh nghề nghiệp dự tuyển.

2. Vị trí, số lượng và yêu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí tuyển dụng

Chuyên ngành

Trình độ

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Giảng viên

Giáo dục Hán ngữ quốc tế; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc; Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng (Hán ngữ)

Thạc sĩ trở lên

03

Thông tin chi tiết được đăng tại địa chỉ:

https://www.dthu.edu.vn/nView.aspx?id=1203

2

Giảng viên

Hán Nôm

Thạc sĩ trở lên

01

3

Giảng viên

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tin học

Thạc sĩ trở lên

02

4

Giảng viên

Địa lý học (Địa lý kinh tế - xã hội)

Thạc sĩ trở lên

01

5

Giảng viên

Tâm lý học

Thạc sĩ trở lên

01

6

Giảng viên

Luật học; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật quốc tế

Thạc sĩ trở lên

01

7

Giảng viên

Kinh tế chính trị

Thạc sĩ trở lên

01

8

Giảng viên

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử

Thạc sĩ trở lên

01

9

Giảng viên

Kế toán; Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh

Đại học loại giỏi trở lên

03

10

Giảng viên

Tài chính ngân hàng

Đại học loại giỏi trở lên

01

11

Giảng viên

Tiếng Anh

Đại học trở lên

01

12

Giảng viên

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Thạc sĩ trở lên

01

13

Chuyên viên

Ngôn ngữ Trung Quốc; SP Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh

Đại học trở lên

01

14

Chuyên viên

Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học

Đại học trở lên

01

15

Chuyên viên

Vật lý

Đại học loại khá trở lên

01

16

Chuyên viên

Sinh học

Đại học loại khá trở lên

01

17

Chuyên viên

Kế toán; Kiểm toán; Tài chính ngân hàng

Đại học trở lên

02

18

Chuyên viên

Báo chí và truyền thông; Marketing; Thiết kế đồ họa; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ thuật; Giáo dục Tiểu học; Sư phạm Ngữ văn

Đại học trở lên

02

19

Chuyên viên

Luật học; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính

Đại học trở lên

01

20

Chuyên viên

Công  nghệ thông tin

Đại học trở lên

01

21

Chuyên viên

Điện dân dụng

Đại học trở lên

01

22

Chuyên viên

Lưu trữ học/Quản trị văn phòng

Đại học trở lên

01

 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại link https://dp.dthu.edu.vn/New.aspx?id=657)

- Thời gian: Nhận hồ sơ dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Điện thoại: 02773.882.518

Gửi bình luận của bạn