Bổ nhiệm ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày: 02/06/2023 20:16:19

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quyết định có hiệu lực từ ngày 2/6.


Ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Quyết định 626/QĐ-TTg của Thủ tướng ký ngày 2/6/2023, bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Hoàng Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Như vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung. Bộ trưởng là ông Lê Minh Hoan.

 

Tiểu sử tóm tắt ông Hoàng Trung

- Quê quán: Hoàng Thắng, Văn Yên, Yên Bái.

- Năm sinh: 1969.

- Vào Đảng ngày: 3/2/1999.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Theo THANH TRÀ (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn