Giá xăng giảm từ 110-410 đồng/lít

Cập nhật ngày: 02/07/2022 05:54:09

Ngày 1/7, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo định kỳ, theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 410 đồng, RON 95-III giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng/lít, dầu mazut hạ hơn 1.000 đồng/kg. Đây là đợt giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4.


Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 30.891 đồng/lít (giảm 411 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.872 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 32.763 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.615 đồng/lít (giảm 404 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 28.353 đồng/lít (giảm 432 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.722 đồng/kg (giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành).


Đồ họa: Bảo Minh (Theo số liệu của Bộ Công thương
)

Liên Bộ Công thương-Tài chính cũng cho biết, thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước). Không chi Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Mức giá bán trên đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 1/7/2022.

Theo BẢO MINH (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn