Trình Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên đán 2024 cho gần 1,47 triệu người có công

Cập nhật ngày: 30/11/2023 05:34:42

Chính phủ trình Chủ tịch nước hai mức quà tặng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí đề xuất là hơn 449 tỷ đồng, trao tặng tới gần 1,47 triệu người có công.


Các đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 tại Thừa Thiên Huế, tháng 7/2023 (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hằng năm, Chủ tịch nước đều có quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Năm 2024, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 là hơn 449 tỷ đồng tới gần 1,47 triệu người có công.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký Tờ trình 1255/TTr-TTg ngày 29/11/2023 trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, tổng kinh phí để tặng quà đợt này là hơn 449 tỷ đồng tới gần 1,47 triệu người có công.

Cụ thể, tờ trình đề xuất hai mức quà tặng các đối tượng người có công.

Thứ nhất, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm các nhóm đối tượng sau:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

Mức quà 600.000 đồng cũng được dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Thứ hai, mức quà 300.000 đồng dành tặng một số nhóm đối tượng sau:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

Đại diện thân nhân liệt sĩ;

Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Tổng số đối tượng có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là gần 1,47 triệu người, thuộc 14 nhóm đối tượng khác nhau.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là hơn 449 tỷ đồng. Số tiền này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2024.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động tri ân hướng tới hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Chủ tịch nước cũng tặng quà tới hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng, với tổng kinh hơn 460,6 tỷ đồng.

Gần 1,47 triệu người có công thuộc 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán 2024

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 394 người.

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 818 người.

3. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 2.770 người.

4. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 562 người.

5. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: 5.414 người.

6. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 12.449 người.

7. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng: 680 người.

8. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 6.601 người.

9. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động: 487.423 người.

10. Đại diện thân nhân liệt sĩ: 141.316 người.

11. Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân): 570.000 người.

12. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 39.730 người.

13. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 144.613 người.

14. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 54.650 người.

Theo NGÂN ANH (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn