Xăng dầu tăng giá từ 15 giờ chiều 12-5

Cập nhật ngày: 13/05/2021 05:54:26

Chiều 12-5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 438 đồng/lít; và tăng giá xăng RON95-III thêm 370 đồng/lít so với giá hiện hành. 


(Ảnh minh họa: moit.gov.vn)

Dầu diesel 0.05S tăng 446 đồng/lít; dầu hỏa tăng 566 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 256 đồng/kg.

Cụ thể tại kỳ điều hành ngày 12-5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu.

Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu ở trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

 - Xăng E5RON92: không cao hơn 18.426 đồng/lít (tăng 438 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.338 đồng/lít và giá bán là 20.326 đồng/lít);
 
- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.531 đồng/lít (tăng 370 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.420 đồng/lít và giá bán là 20.581 đồng/lít);
 
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.774 đồng/lít (tăng 446 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 846 đồng/lít và giá bán là 15.174 đồng/lít);
 
- Dầu hỏa: không cao hơn 13.825 đồng/lít (tăng 566 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 966 đồng/lít và giá bán là 14.225 đồng/lít);
 
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.279 đồng/kg (tăng 256 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/kg thì giá sẽ tăng 756 đồng/kg và giá bán là 14.779 đồng/kg).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ ngày 12-5-2021. Đồ họa: Giang Khôi

GIANG KHÔI (NDĐT)

Gửi bình luận của bạn