Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 29/06/2021 12:40:47

ĐTO - Sáng ngày 29/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa (VH) Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch (DL) giai đoạn 2021 - 2025 với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Thương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ VH,TT&DL báo cáo dự thảo Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 và dự thảo Chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, dự thảo Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 xác định mục tiêu chung là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị VH và con người Việt Nam, từng bước xây dựng VH thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề xuất nhiều chỉ tiêu phát triển VH đến năm 2030 như: 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm VH - Thể thao; có ít nhất 5 di sản VH vật thể và di sản VH phi vật thể được UNESCO ghi danh; 95% - 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65% - 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; doanh thu của các ngành công nghiệp VH đóng góp 7% GDP... Riêng dự thảo Chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2021 - 2025 cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm do Bộ VH,TT&DL chủ trì thực hiện và 20 nhiệm vụ phối hợp thực hiện với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.  

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu tham gia góp ý kiến về các nội dung: công tác quản lý Nhà nước về VH nhằm đạt được các mục tiêu phát triển VH đến năm 2030; bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay; các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng và các nguồn lực VH; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển DL; công tác quản lý nhà nước về DL tại địa phương trọng điểm DL để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường DL Việt Nam trong bối cảnh mới;...

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ VH,TT&DL ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, cho biết, Ban tổ chức hội nghị sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để góp phần hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2021 - 2025, sớm trình Chính phủ phê duyệt và ban hành triển khai trong thời gian tới. 

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn