LẤP VÒ

Hình thành lối sống tốt đẹp trong người dân từ xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 23/06/2022 09:39:54

ĐTO - Việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa… của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Lấp Vò ngày càng đi sâu vào cuộc sống, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua phong trào đã xây dựng nên những tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người dân ở địa phương.


Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò nhiều năm liền đạt danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trong năm qua, tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Lấp Vò đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiều nội dung của phong trào sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Điển hình như việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật trong việc cưới, người dân tổ chức tiết kiệm, đúng quy định Luật Hôn nhân và gia đình, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, không còn tình trạng thách cưới và các phong tục nghi lễ rườm rà. Các cuộc kết hôn hiện nay chỉ còn 2 lễ duy nhất là lễ hỏi và lễ cưới. Nhiều gia đình ngày càng có ý thức về tổ chức đám cưới tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Đối với lễ hội và đời sống tâm linh, trên địa bàn huyện Lấp Vò không có lễ hội lớn mà chỉ có lễ hội cúng đình, đền thờ, lăng, miếu hằng năm. Các lễ hội diễn ra theo đúng quy định, bảo đảm vui tươi, phấn khởi, trang trọng và tiết kiệm. Thông qua các lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhớ về tổ tiên, cội nguồn, bảo tồn, phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đời sống tâm linh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cơ bản diễn ra bình thường. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Lấp Vò diễn ra 38 lễ hội lớn nhỏ, chủ yếu là lễ hội cúng đình của các xã, thị trấn; các lễ hội còn lại dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xác định môi trường văn hóa là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa và diễn ra các quan hệ văn hóa, các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của con người và thực hiện mục tiêu đó, trong năm qua, huyện Lấp Vò đã triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH mang lại nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, việc xây dựng gia đình văn hóa được coi trọng, nhất là việc giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của ông bà, cha mẹ, anh chị; xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tạo mối quan hệ nhân ái, nghĩa tình trong bà con xóm giềng. Tiến tới xây dựng khóm văn minh đô thị, ấp văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; chợ văn minh, chợ nông thôn mới.

Liên quan đến công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa thông tin trên địa bàn, nhiều tổ chức, cá nhân đã ý thức hơn trong việc đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân có nơi vui chơi giải trí, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Các loại hình câu lạc bộ đờn ca tài tử, tụ điểm hát với nhau, phòng đọc sách hầu hết đều do cá nhân hoặc hội viên đóng góp kinh phí để tổ chức hoạt động. Công tác kiểm kê di tích, sưu tầm văn hóa phi vật thể được quan tâm đầu tư khai thác khá tốt. Hiện nay, huyện Lấp Vò có 13 di tích được xếp hạng và 1 di sản như: Đình Định Yên được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; Làng nghề Dệt chiếu Định An, Định Yên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia...

Công tác tư tưởng chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, thời gian gần đây, các cấp ủy và chính quyền của huyện Lấp Vò đã chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, củng cố, xây dựng đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị lành mạnh từ huyện đến cơ sở. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, khoa học, lịch sử truyền thống, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa; vun đắp tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, truyền thống tôn sư trọng đạo. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhất là phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần xây dựng quê hương Lấp Vò ngày càng giàu đẹp và văn minh.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn