Ban Pháp chế thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 23/09/2022 13:05:50
Ban Pháp chế thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn