Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 24/11/2022 18:26:06
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn