Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X: Kỳ họp chuyên đề về tài chính - ngân sách thông qua 3 nghị quyết

Cập nhật ngày: 14/11/2022 17:23:02
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X: Kỳ họp chuyên đề về tài chính - ngân sách thông qua 3 nghị quyết
Gửi bình luận của bạn