Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh và thông qua 10 nghị quyết

Cập nhật ngày: 29/09/2022 20:51:45
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh và thông qua 10 nghị quyết
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn