Bế mạc kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Thông qua 23 Nghị quyết trên các lĩnh vực

Cập nhật ngày: 12/12/2021 08:11:00
Bế mạc kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X Thông qua 23 Nghị quyết trên các lĩnh vực
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn