Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt và vượt 118% so với kế hoạch

Cập nhật ngày: 01/12/2022 06:09:53
Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt và vượt 118% so với kế hoạch
Gửi bình luận của bạn