Thi hành cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Kiều

Cập nhật ngày: 13/06/2022 14:54:29
Thi hành cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Kiều
Gửi bình luận của bạn