• Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho hoạt động Đoàn
  • 11/06/2012
  • Trong những năm qua, việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho công tác thanh niên được Thị đoàn SaĐéc phối hợp với các ban, ngành thực hiện khá hiệu quả. Nhiệm kỳ 2007-2012, tuổi trẻ thị xã SaĐéc đã huy động hơn 5,1 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.
  • Những hoạt động nổi bật của Thị đoàn SaĐéc
  • 11/06/2012
  • Hiện nay, Thị đoàn có 33 cơ sở Đoàn trực thuộc; tổng số đoàn viên là 6.873 (tăng 15,5% so với nhiệm kỳ trước) đang sinh hoạt tại 205 Chi đoàn. Nhiệm kỳ qua, hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã SaĐéc không ngừng phát triển góp phần vào thành tựu chung của thị xã.
Xem tin đã đăng theo ngày: