Cựu chiến binh Trần Minh Quan thích nghi để tạo ra giá trị cho nông sản

Cập nhật ngày: 08/01/2022 06:16:50

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220108061744dt2-3.mp3

ĐTO - Gần 20 năm canh tác xoài, trải qua nhiều thăng trầm của thời giá, ông Trần Minh Quan ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh đã có bao phen vui buồn cùng trái xoài. Gần 2ha vườn nhà, sau bao nhiêu năm sản xuất, ông nhận thấy cần phải xen canh và bớt phụ thuộc vào 1 loại cây để tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất. Nghĩ là làm, ông bắt đầu nghiên cứu ươm trồng xen canh vào các liếp giữa để hài hòa ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước với vườn xoài hiện hữu. Loại cây trồng mà ông chọn là sa pô (hồng xiêm).


Ông Trần Minh Quan thăm vườn xoài

Bằng sự kiên trì, ham học hỏi với quyết tâm cao, liên tục nhiều năm qua vườn sa pô và vườn xoài cho trái trĩu quả, đúng mùa vụ và đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, ông cũng tận dụng khoảng trống trong vườn để trồng thêm các loại cây ngắn ngày khác như chanh, mít để thu thêm lợi nhuận tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh cho biết: “Hội Nông dân xây dựng nhiều phong trào, đặc biệt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hiệu quả mang lại rất lớn, nhiều hội viên đã nhận thức được cần thay đổi quy trình, phương thức sản xuất, điển hình như ông Trần Minh Quan.

Khi có được thu nhập ổn định, ông Quan lại là một trong những tấm gương đi đầu đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ, các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, thể hiện tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của người nông dân tiêu biểu xứ cồn Bình Thạnh.

Thành Sơn

Gửi bình luận của bạn