TP Hồng Ngự

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm

Cập nhật ngày: 15/11/2022 05:17:37

ĐTO - Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn TP Hồng Ngự tiếp cận với các cơ hội học nghề, việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồng Ngự phối hợp với UBND các xã, phường, Trường Trung cấp Hồng Ngự tổ chức tư vấn, phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động tại địa phương.


Người lao động TP Hồng Ngự tham dự phiên giao dịch việc làm tại Trường Trung cấp Hồng Ngự

Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự đã triển khai, thực hiện các kế hoạch về công tác đào tạo nghề, việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Phối hợp với UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tham gia học nghề phi nông nghiệp, nghề theo địa chỉ đặt hàng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong công tác đào tạo, để đảm bảo chất lượng dạy nghề, học nghề, làm nghề, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Trường Trung cấp Hồng Ngự đào tạo các nghề phi nông nghiệp, nghề theo địa chỉ với nội dung chương trình học lý thuyết, thực hành đảm bảo thời gian theo quy định. Người học nghề được hưởng các chính sách hỗ trợ, sau khi hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học và kết nối giới thiệu việc làm tại địa phương hoặc nhận sản phẩm về gia công trong thời gian nhàn rỗi để có thêm thu nhập. UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động đăng ký tham gia học nghề. Kết quả đã tổ chức mở 11 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 253 người (có 29 người thuộc hộ nghèo, 29 người thuộc hộ cận nghèo), đạt 122% kế hoạch năm 2022. Sau đào tạo có trên 90% người có việc làm, tạo thêm thu nhập để phát triển kinh tế gia đình.

Với cách làm này, đến nay, có hơn 3.100 người lao động tại TP Hồng Ngự tìm được việc làm, đạt hơn 120% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự cùng các ngành liên quan, thực hiện xem xét các trường hợp để hỗ trợ thủ tục vay vốn tạo việc làm. Nhờ vậy, đã duy trì và mở rộng cơ hội tìm việc làm cho người lao động trên địa bàn, lao động từ các khu công nghiệp, các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về địa phương có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh. Đến nay, đã giải ngân vay vốn được hơn 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 818 lao động thuộc các đối tượng cần hỗ trợ theo quy định, duy trì và ổn định cuộc sống.

Song song đó, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát lập danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2022 của 7 xã, phường. Qua rà soát, trong đó nhu cầu cần việc làm là 9 hộ, nhu cầu học nghề 19 hộ, nhu cầu vốn 91 hộ, nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất 40 hộ, nhu cầu nhà ở 15 hộ. Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành liên quan, địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với nhu cầu từng trường hợp để các hộ cận nghèo, hộ nghèo có cơ hội vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự, UBND các xã, phường quan tâm, thông qua việc chủ động thực hiện cung cấp thông tin trực tiếp và cấp 7.000 tờ rơi đến người dân về nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời kết hợp chính quyền địa phương huy động tập trung lao động trực tiếp hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, tư vấn cho người lao động nắm và đăng ký tham gia. Trong năm 2022, Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự đã phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm và Trường Trung cấp Hồng Ngự tổ chức phiên giao dịch việc làm, huy động 64 lao động địa phương, 50 lao động thất nghiệp, 100 học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn tham dự để tư vấn việc làm trong và ngoài nước, tư vấn hướng nghiệp về học nghề. Ngoài ra, phối hợp với Trường Trung cấp Hồng Ngự và công ty tuyển dụng lao động tổ chức tư vấn tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp địa phương đưa hơn 50 lao động tham dự các phiên giao dịch việc làm hàng tháng tại TP Cao Lãnh.

Tăng cường thực hiện công tác tư vấn, đào tạo nghề, ưu tiên giới thiệu việc làm cho người nghèo, cận nghèo, Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự, UBND các xã, phường tiếp tục vận động người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tham dự các phiên giao dịch việc làm; phối hợp UBND các xã, phường và công ty tuyển dụng lao động tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại địa phương.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn