TP Hồng Ngự

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn, đào tạo nghề cho người lao động

Cập nhật ngày: 23/11/2021 04:58:59

ĐTO - Từ đầu năm 2021 đến nay, dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nhưng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồng Ngự đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, phối hợp đưa người lao động (NLĐ) tham gia các phiên Giao dịch việc làm (GDVL), vận động NLĐ tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.


Người lao động tại TP Hồng Ngự tham gia học các lớp nghề phi nông nghiệp tại địa phương

Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự đã tham mưu UBND TP Hồng Ngự ban hành chỉ tiêu kế hoạch liên quan đến lĩnh vực ngành, chương trình đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, huy động NLĐ tham dự các phiên GDVL 2021; đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn... Phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp với UBND các xã, phường tư vấn, tuyên truyền giới thiệu và giải quyết việc làm được hơn 2.700 NLĐ đạt 110,3% kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp và Trường Trung cấp Hồng Ngự tổ chức phiên GDVL di động chuyên đề xuất khẩu lao động và đào tạo tại Trường Trung cấp Hồng Ngự, qua đó đã huy động 37 NLĐ tham gia phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến đại diện công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động trong, ngoài nước. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm DVVL Đồng Tháp cung cấp kịp thời các thông tin thị trường lao động ngoài nước để các xã, phường tuyên truyền vận động; phối hợp địa phương đưa 59 NLĐ tham dự các phiên GDVL hàng tháng tại Trung tâm DVVL Đồng Tháp. Đến nay có 40 NLĐ đã xuất cảnh, hiện còn 37 NLĐ đã trúng tuyển đang học ngoại ngữ.

Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hồng Ngự tiến hành lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ các chính sách vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho 23 NLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác mở lớp, vận động học viên tham gia các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn nhưng đến tháng 11/2021, đã phối hợp với Trường Trung cấp Hồng Ngự và UBND các xã, phường mở 9 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 214 NLĐ tại các xã, phường, đạt 100% kế hoạch. Các học viên sau thời gian học đã tìm được việc làm ổn định tại địa phương.

Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hồng Ngự đang xây dựng kế hoạch điều tra cung cầu lao động để đánh giá tỷ lệ lao động qua đào tạo và thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm 2021 có 305 NLĐ nộp hồ sơ tại Trung tâm DVVL Đồng Tháp, có 282 NLĐ được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi trong công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, hiện nay, cùng với những địa phương khác, TP Hồng Ngự cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia phiên GDVL cũng gặp khó khăn. Ngoài ra, thân nhân NLĐ và NLĐ lo lắng, ngán ngại khi dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp.

Trong năm 2022, Phòng LĐ-TB&XH TP Hồng Ngự tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đào tạo nghề phi nông nghiệp và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ theo quy định. Tăng cường công tác tham mưu UBND TP Hồng Ngự, phối hợp với các ngành triển khai và thực hiện tốt việc giải quyết việc làm, đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đào tạo nghề và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

Đồng thời tuyên truyền, vận động tạo điều kiện đưa NLĐ tham gia các phiên GDVL; tổ chức khảo sát, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội trong việc xác định nhu cầu ngành nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng lao động để tuyên truyền, vận động. Chủ động kết nối, khuyến khích các công ty, các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực thu hút nhiều lao động; tập trung công tác đào tạo nghề theo địa chỉ; kết hợp vận động NLĐ tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác vận động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mục tiêu hướng đến là tăng thu nhập cho người dân, chuyển dịch từ lao động nông thôn sang lao động công nghiệp có kỹ thuật cao; gắn mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người dân có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống.

H.An

Gửi bình luận của bạn