Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 10/05/2023 13:58:14

ĐTO - Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành công văn triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023.


Người dân TP Hồng Ngự học nghề sửa hoa kiểng bonsai (Ảnh minh họa)

Trong đó, yêu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 14/2/2023 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023; Công văn số 1295/UBND ngày 29/11/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025; bổ sung lồng ghép theo nội dung Công văn số 2405/BNN-KTHT ngày 17/4/2023 của Bộ NN&PTNT về triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Sở NN&PTNT phối hợp các đơn vị trực thuộc có liên quan của Bộ NN&PTNT xây dựng Đề án “Đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” và “Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc và học tập ở các nước nông nghiệp phát triển”. Đẩy mạnh thực hiện tri thức hóa nông dân, tiến tới vinh danh nông dân chuyên nghiệp, đặc biệt là nông dân tham gia trong Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn của Bộ NN&PTNT. Hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 theo quy định.

UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu kết hợp đào tạo nghề nông nghiệp trong hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và gắn với chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau học nghề, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về Sở NN&PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết kịp thời.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn