Các địa phương chủ động thành lập thêm các khu cách ly y tế tập trung

Cập nhật ngày: 10/07/2021 19:15:25

ĐTO - Hiện tại, các huyện, thành phố trong tỉnh đang bàn giao các khu cách ly y tế tập trung cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp thành lập thêm các khu cách ly y tế tập trung, nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19.


Chuẩn bị kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

Chẳng hạn, huyện Tam Nông thành lập 3 khu, trong đó khu cách ly y tế tập trung tại xã Hòa Bình đã kích hoạt, tiếp nhận đối tượng cần phải thực hiện cách ly theo quy định vào ngày hôm nay (10/7), 2 khu còn lại đang chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Huyện Cao Lãnh cũng thành lập thêm nhiều khu cách ly y tế tập trung tại các xã Phương Trà, Tân Nghĩa và thị trấn Mỹ Thọ. Huyện Tân Hồng đang thành lập thêm 1 khu cách ly y tế tập trung tại thị trấn Sa Rài…

Nhìn chung, các điều kiện tại khu cách ly y tế tập trung như: nhân lực, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị… được chuẩn bị khá chu đáo, nhất là việc bảo đảm không để lây chéo tại các khu cách ly y tế tập trung như đã nói trên.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn