Khẩn trương nhập dữ liệu vào ứng dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19

Cập nhật ngày: 31/08/2021 18:54:13

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị các cơ sở tiêm chủng phối hợp Viettel huyện, thành phố khẩn trương nhập dữ liệu các mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vào ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 5/9/2021.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp hướng dẫn các đơn vị tiêm chủng thực hiện nhập liệu vào ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn; giám sát việc thực hiện nhập liệu lên Nền tảng của các đơn vị, tổng hợp báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế cũng đề nghị Viettel Đồng Tháp chỉ đạo Viettel huyện, thành phố hỗ trợ kỹ thuật và nhân lực phối hợp với các cơ sở tiêm chủng nhập liệu vào ứng dụng, đính kèm danh sách.

Hỗ trợ lắp đặt các điểm thu phát sóng WIFI miễn phí (nếu được) tại các điểm tiêm để thuận tiện cho việc triển khai tiêm chủng trên Nền tảng và để người dân cài đặt, đăng ký tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

T.NG

Gửi bình luận của bạn