Phong tỏa và thiết lập cách ly y tế tạm thời trên địa bàn thị trấn Sa Rài

Cập nhật ngày: 24/07/2021 16:41:47

ĐTO – Ngày 24/7, ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cho biết, UBND huyện đã quyết định thiết lập cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ khu vực Khóm 1, thị trấn Sa Rài (huyện Tân Hồng) trong thời gian 14 ngày (kể từ 12 giờ ngày 24/7/2021) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.


Một khu vực áp dụng biện áp phong tỏa nhằm phòng, chống dịch bệnh

Cụ thể: UBND huyện quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực Khóm 1 (thị trấn Sa Rài) gồm 850 hộ với 3.200 nhân khẩu. Việc thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được phép ra khỏi khu vực phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các trường hợp đặc biệt khác và phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương) cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Sa Rài có trách nhiệm phân công thành viên tham gia và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định áp dụng biện pháp phong tỏa theo quy định.

T.Đ-C.L

Gửi bình luận của bạn