Quy hoạch một số bệnh viện tỉnh thành bệnh viện tuyến cuối của vùng và hỗ trợ nâng cấp bệnh viện các tuyến

Cập nhật ngày: 11/04/2023 05:22:25

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp có kiến nghị về phân bổ nguồn lực đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có văn bản trả lời kiến nghị trên. Theo đó, hiện nay, nước ta đang xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở y tế Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, quy hoạch một số bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối của vùng và hỗ trợ nâng cấp bệnh viện các tuyến; tổ chức mạng lưới y tế cơ sở theo hướng Trung tâm Y tế huyện đa chức năng, quản lý toàn diện và điều phối nguồn lực cho y tế trên địa bàn huyện; thành lập Trạm y tế theo cụm dân cư và quy mô dân số; thí điểm Trung tâm Y tế huyện thuộc UBND huyện quản lý; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế tuyến cơ sở...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2348 ngày 5/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Trong đó, quy định UBND các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương cho Đề án, ưu tiên phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, Chương trình mục tiêu y tế - dân số và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án.

Ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình phân bổ gần 14.000 tỷ đồng cho ngành y tế để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các Viện nghiên cứu, Bệnh viện Trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc-xin trong nước, thuốc điều trị Covid-19. Bộ Y tế đã tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc phân bổ nguồn lực của Chương trình.

Bộ Y tế cũng đã đề xuất Chính phủ triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cho y tế cơ sở từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn