Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cập nhật ngày: 21/05/2024 10:05:56

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240521100700dt2-4.mp3

 

ĐTO - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) được Đảng ta xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. PCTN,TC là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, không ngừng, không nghỉ. Trong đó, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý là quan trọng, cấp bách...


Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (Ảnh: Dương Út)

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC PCTN,TC

Thông tin chuyên đề về “Kết quả công tác PCTN,TC năm 2023 và công tác tuyên truyền PCTN,TC năm 2024” tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 9/5/2024, đồng chí Phạm Việt Kiên - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu, cụ thể hoá, triển khai, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Nội chính Trung ương về PCTN,TC. Đặc biệt, ngày 10/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 421-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN,TC tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) thì công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Năm 2023, tỉnh đã ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 5 báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề về PCTN,TC. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp thu, cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN,TC được tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1203-CV/TU ngày 20/2/2024 triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN,TC. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN,TC bằng nhiều hình thức phù hợp. Toàn tỉnh tổ chức 1.215 lớp, hơn 102.000 lượt người tham dự (tăng 627 lớp và 78.000 lượt người so với năm 2022); phát hành hơn 22.800 tài liệu tìm hiểu pháp luật; chú trọng tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” (có 10 cán bộ, đảng viên không nhận hối lộ). Các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải 176 tin, bài, phát sóng phóng sự “Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh - Một năm hoạt động” do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, hơn 65.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (TN,TC). Nổi bật là mô hình “Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh” và mô hình “Không gian hành chính phục vụ”; 100% sở, ngành, huyện, thành phố phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn năm 2021 - 2025; triển khai ứng dụng công dân số e-Dong thap để người dân tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh, kiến nghị với chính quyền; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”...

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN,TC được thực hiện nghiêm, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các lĩnh vực nhạy cảm, chuyên môn sâu... Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát 78 tổ chức đảng, 20 đảng viên về PCTN,TC; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng, 17 đảng viên. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 29 đảng viên (khiển trách 16, cảnh cáo 6, cách chức 2, khai trừ 5); xử lý hành chính 21/27 đảng viên; xử lý hình sự 4/27 đảng viên; thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, đã khởi tố 2 vụ án hình sự. Ngành thanh tra đã triển khai, thực hiện 179 cuộc tại 311 đơn vị, đã kết luận thanh tra 159/179 cuộc. Kiến nghị xử lý về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế hơn 3 tỷ đồng, thu hồi 685m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc, đã giải quyết 2 vụ việc (khởi tố 1, không khởi tố 1), đang giải quyết 1 vụ việc.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án TN,TC được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đã khởi tố điều tra, xử lý 19 vụ án TN,TC, trong đó, có làm rõ quy trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công quản lý, khuyến khích tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm, xin từ chức theo phương châm “Có vào, có ra, có lên, có xuống”.

Theo đồng chí Phạm Việt Kiên - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN,TC tỉnh đến nay, công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, được đảng viên, cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; được Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC và Ban Nội chính Trung ương tin tưởng, đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác PCTN,TC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC có lúc, có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc tự kiểm tra phát hiện, phát hiện trong nội bộ vẫn là khâu yếu; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ vẫn còn nhiều dư luận, chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tiến độ điều tra, xử lý đối với một số vụ án, vụ việc có liên quan đến tham nhũng còn chậm...

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ PCTN,TC

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh đối với nội dung “kiên quyết, kiên trì trong công tác phòng, chống tham nhũng”, đồng chí Phạm Việt Kiên - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,TC, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Thông báo số 12-TB/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,TC; các quy định về kiểm soát quyền lực PCTN,TC.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN,TC cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu đúng, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC; nắm vững thực trạng diễn ra hiện nay và đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về PCTN,TC.

Thực hiện nghiêm Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN,TC. Chủ động công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh PCTN,TC; tích cực đấu tranh với các hành vi lợi dụng PCTN,TC để chống phá Đảng, Nhà nước, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh TN,TC, có nhiều dư luận, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội... Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án TN,TC, xử lý nghiêm những người bao che, dung túng, tiếp tay, can thiệp hoặc ngăn cản việc PCTN,TC. Trong công tác xử lý cần thận trọng, khách quan, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra để phát hiện, xử lý TN,TC trong nội bộ; có cơ chế, biện pháp kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí trong hoạt động tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Phú Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn