• Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính
  • 02/07/2021
  • ĐTO - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh
  • Tiện ích của mô hình “Chứng thực 4.0”
  • 01/07/2021
  • ĐTO - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức có nhu cầu chứng thực hồ sơ, giấy tờ được nhanh chóng, giảm số lần đi lại, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương, UBND huyện Lấp Vò đã triển khai, thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” tại các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện.
Xem tin đã đăng theo ngày: