• Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
  • 30/03/2022
  • ĐTO - Quý I/2022, bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã rất quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.
  • Tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số quốc gia
  • 18/03/2022
  • ĐTO - Ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân
  • 30/12/2021
  • ĐTO - Từ Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, UBND TP Hồng Ngự đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc thực hiện và chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, xã, phường thực hiện với mục tiêu trọng tâm là hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Xem tin đã đăng theo ngày: