TP CAO LÃNH

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính, phấn đấu xếp trong nhóm tốt năm 2023

Cập nhật ngày: 14/03/2023 05:28:37

ĐTO - Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC), phấn đấu xếp trong nhóm tốt trong năm 2023, UBND TP Cao Lãnh đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC và kiểm tra tình hình thực hiện CCHC trên địa bàn thành phố; đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC của UBND thành phố tập trung khắc phục các hạn chế còn tồn tại.


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND TP Cao Lãnh cắt giảm một số thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC để tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố. Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt trên 99%. Cùng với đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng được UBND thành phố thực hiện đúng thẩm quyền và quy định hiện hành; phân bổ và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp do UBND tỉnh giao không vượt quá số lượng được giao.

Với quyết tâm phấn đấu xếp trong nhóm tốt, UBND TP Cao Lãnh đã triển khai nhân rộng 14 mô hình về CCHC và triển khai thực hiện mô hình mới “Công an TP Cao Lãnh hướng về cơ sở trong công tác giải quyết TTHC”. UBND thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và CCHC, nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh TP Cao Lãnh (IOC) đang hoạt động ổn định, hỗ trợ tốt cho UBND thành phố trong khai thác và xử lý thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn