Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 06/03/2023 11:14:42

ĐTO - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, minh bạch; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí trong việc tuân thủ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong quá trình thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công tác CCHC, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh cũng như kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, tạo được sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

Đối tượng thi đua tập thể gồm: các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung thi đua bao gồm: Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, các Đề án trong Kế hoạch CCHC của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC hằng năm của tỉnh, Kế hoạch CCHC giai đoạn và hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó là kết quả trong công tác tuyên truyền CCHC, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của tỉnh và của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; kết quả Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đạt từ loại tốt trở lên.

Thời gian thi đua từ ngày phát động thi đua đến hết năm 2025. Tổng kết công tác CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quý I của năm sau liền kề năm đánh giá. Sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong quý I năm 2026.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn