Chính thức chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 24/10/2022 10:35:48

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành ban hành Quyết định về việc giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển từ thí điểm sang chính thức thực hiện các nội dung trong Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 843 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố; đảm nhận việc tham gia hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các xã, phường, thị trấn. Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để thực hiện giao công việc cho Bưu điện.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn