• Triển khai học tập Nghị quyết TW 5 khóa XI
  • 28/09/2012
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp vừa tổ chức triển khai quán triệt học tập các kết luận, nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 khóa XI cho hơn 100 cán bộ, đảng viên và người lao động tại Chi nhánh.
Xem tin đã đăng theo ngày: