Cần có đề xuất các chính sách khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực

Cập nhật ngày: 26/10/2021 16:44:42

ĐTO - Ngày 26/10, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng đoàn khảo sát đã làm việc với các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công thương; Giao thông vận tải; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 53 về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020. Ông Kiều Thế Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến tham dự.


Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Qua thực hiện Nghị quyết, công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các sở, ngành từng bước nâng cao về năng lực chuyên môn, quản lý điều hành, lý luận chính trị đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chọn cử cán bộ, công chức, viên chức để đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngày càng có chiều sâu gắn với vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Công tác đào tạo nghề có bước cải thiện đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề liên tục tăng trong các năm gần đây, chủ yếu ở các cơ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, đáp ứng kịp thời những ngành nghề có nhu cầu lao động ở trình độ thấp, hoặc nhu cầu lao động phổ thông. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ hơn 58% năm 2016 lên 70% năm 2020, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề từ 42% tăng lên 50%, đạt mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đào tạo được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; các chính sách hỗ trợ được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời đã góp phần thu hút đông đảo người lao động tham gia học nghề...


Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát kết quả thực hiện phát triển nguồn nhân lực của các sở

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị có ý kiến trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong thực tế như công tác dự báo thị trường lao động, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác đào tạo nghề đôi lúc chưa sâu sát, chặt chẽ; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa được một số ngành, địa phương quan tâm đúng mức... Lãnh đạo các sở đều thống nhất kiến nghị cần thiết ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị các sở cần có dự báo tốt về phát triển nhân lực đối với các ngành hiếm, cần thiết, đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong thời gian tới; đồng thời quan tâm chất lượng nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương đáp ứng nhu cầu phát triển của khối tư nhân và của tỉnh.

Qua buổi khảo sát, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các ngành quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp cao của tỉnh; phát huy đào tạo theo địa chỉ, đặt hàng, các ngành nghề theo đề án của tỉnh như phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, chuyển đổi số. Đồng thời, có đề xuất các chính sách khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực giáo dục, công nghệ số, y tế...

THANH TRÚC

 

Gửi bình luận của bạn