Chuyện nói, không nói và đoàn kết nội bộ

Cập nhật ngày: 15/01/2023 17:04:05

Tâm sự với một số cán bộ lãnh đạo cơ sở, hầu hết được xem là trẻ, dù đã trong độ tuổi ba mươi, một chủ đề được đặt ra và bàn luận sôi nổi, đó là đánh giá về sự đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ thông qua ý kiến phát biểu trong cuộc họp.

Không ít ý kiến cho rằng, nếu trong cuộc họp mọi người đều thống nhất với dự thảo do lãnh đạo đề ra, đó là đoàn kết; còn nếu có những ý kiến trái chiều, thái độ gay gắt thì đó là biểu hiện mất đoàn kết hoặc do lãnh đạo không có uy tín, năng lực, trình độ yếu mới bị phản ứng.

Khi đem chuyện này tham khảo một số cán bộ về hưu thì nhận được những phân tích thấu đáo.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cũng là con người. Do trình độ, năng lực, tầm nhìn, thông tin tiếp nhận của bản thân; hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; quy định pháp luật... nên những chủ trương, kế hoạch đưa ra không phải lúc nào cũng đúng và toàn diện. Vì vậy mới họp, để huy động trí tuệ tập thể, để “ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.

Trong cuộc họp không có ý kiến phát biểu có thể do người chủ trì chưa khơi gợi, “gãi đúng chỗ ngứa” người dự về những vấn đề đang được đảng viên, Nhân dân quan tâm. Người dự họp không có ý kiến phát biểu cũng có thể rơi vào một trong bốn khả năng:

Một là, hoàn toàn thống nhất với dự thảo.

Hai là, không dám nói vì sợ bị đánh giá, bị trù dập.

Ba là, không muốn nói, vì có nói ra cũng chẳng ai nghe.

Bốn là, không thèm nói, chờ xem lãnh đạo bị phê bình, kiểm điểm, kỷ luật bởi biết rằng chủ trương, kế hoạch có sai sót.

Thực tế cho thấy, có những cấp ủy, chi bộ được đánh giá đoàn kết, lãnh đạo tài năng... khi mọi thành viên đều thống nhất chủ trương, kế hoạch lãnh đạo đề ra, nhưng đùng một cái, tập thể bị kỷ luật, cá nhân bị kỷ luật và bị khởi tố.

Còn có nơi, khi cuộc họp có nhiều ý kiến trái chiều, đập bàn, quát tháo... thì bên ngoài nhìn vào, cấp trên nhìn xuống cho rằng nội bộ mất đoàn kết trong khi chưa quan tâm tìm hiểu những ý kiến trái chiều, dù với thái độ gay gắt đó đúng hay sai, ở mức độ nào, có thật sự vì lợi ích chung hay không; việc ra nghị quyết và kết quả thực hiện tác động tích cực hay tiêu cực đến địa phương, đơn vị.

Mới thấy, trong cuộc họp không có ý kiến thảo luận hay có ý kiến trái chiều không phải là tiêu chí để đánh giá sự đoàn kết của cấp ủy, chi bộ. Thước đo của sự đoàn kết chính là hiệu quả thực hiện nghị quyết. Đó cũng là biểu hiện sinh động trong việc thực hiện nguyên tắc sống còn của Đảng ta là tập trung dân chủ.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn