Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 15/05/2020 05:17:36

ĐTO - Vừa qua, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở của ngành, huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Ban Chấp hành Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa XV ra mắt trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt 9/13 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Là cơ quan chuyên ngành, có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, Chi bộ BTG Tỉnh ủy chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt kịp thời; định hướng hoạt động của các cơ quan báo, đài, văn hóa, văn học – nghệ thuật, các ngành khối khoa giáo...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ BTG Tỉnh ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo “Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh chính trị vững vàng - Ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng thời phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Chi bộ sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm; hằng năm, Chi bộ phấn đấu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hằng năm, có 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó có 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hằng năm, có 100% cán bộ, công chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên... Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ BTG Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Kiều Thế Lâm đắc cử chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ BTG Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.


Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông ra mắt trước Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của xã Hòa Bình, huyện Tam Nông đã chuyển biến khá rõ nét, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, xã đã đạt và duy trì xã nông thôn mới, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được người dân ấp dụng có hiệu quả như: mô hình sản xuất lúa giống có liên kết tiêu thụ, mô hình sản xuất lúa giảm giá thành, mô hình trồng nấm rơm trong nhà. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Bình đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó sẽ tăng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa đạt từ 500ha trở lên; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt 4% dân số... Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Bình (khóa V) gồm 15 đồng chí. Đại hội đã trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy, kết quả đồng chí Nguyễn Văn Tình tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Sa Rài (huyện Tân Hồng) có 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Trong đó, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường củng cố, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên. Việc quản lý, điều hành của Nhà nước trên địa bàn được đổi mới, nhất là “Xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân” đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được lòng tin đối với người dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị trấn luôn được quan tâm, trong đó chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát với địa bàn dân cư.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị trấn Sa Rài tập trung thảo luận, thống nhất thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng: xây dựng thị trấn Sa Rài đạt các tiêu chí đô thị loại IV; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 96%; tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn đạt 90%... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sa Rài nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, kết quả, đồng chí Lê Văn Đăng tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Rài, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp vừa tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu Ba Nguyên; công tác phòng, chống và đấu tranh với các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Tổ chức tuần tra biên giới, địa bàn, chốt chặn, kiểm soát lưu động trên 4.345 tổ, có trên 29.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ 599 vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ 130.530 gói thuốc lá ngoại, 26.650kg đường cát Thái Lan, 47 xe gắn máy; tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; kiểm soát chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại khu vực cửa khẩu; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghi quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí và bầu 9 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (KT&HT) Lai Vung vừa tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung chọn tổ chức Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội chi bộ ngành trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Phòng KT&HT huyện thực hiện đạt 8/10 chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, thành lập hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia cấp tỉnh, kết quả cả nhiệm kỳ có 13 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, 2 sản phẩm đạt cấp khu vực. Đề nghị hỗ trợ 5 Đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Duy trì tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ lệ tăng bình quân 5 năm là 7,9%. Thương mại, dịch vụ, du lịch có mức tăng trưởng khá, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng cầu đường nông thôn theo cơ chế đặc thù, giúp tiết kiệm kinh phí, thời gian và huy động sự tham gia của toàn xã hội đã xây dựng 279 cây cầu; 188,903km đường nông thôn, với tổng kinh phí trên 228 tỷ đồng. Trong đó mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 72 tỷ đồng cùng 236.648 ngày công lao động...

Đại hội đã bầu Chi ủy Phòng KT&HT huyện lần thứ III gồm 5 đồng chí. Ông Dương Minh The tái đắc cử Bí thư Chi bộ Phòng KT&HT huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHÓM PV

Gửi bình luận của bạn