Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật ngày: 27/05/2024 10:13:55

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240527101443dt2-1.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Thanh Bình và các tổ chức thành viên đẩy mạnh triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Bình tổ chức bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới và được chú trọng trên tất cả các mặt. Nội dung, phương thức tuyên truyền thay đổi linh hoạt và cập nhật mới gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương và đời sống các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng cụ thể, trực tiếp, thiết thực, sát thực tiễn.

Nhiều tổ chức thành viên có cách tuyên truyền sáng tạo, chuyển tải nội dung bằng nhiều hình thức phong phú thông qua sinh hoạt các chi, tổ hội, Tổ Nhân dân tự quản... Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp Công an huyện và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trong tuyên truyền phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời triển khai, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương chung của huyện, của địa phương. Đồng thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, các dư luận bức xúc trong Nhân dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng, tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố thêm niềm tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh việc phát động, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước luôn hướng về địa bàn dân cư với nhiều cách làm sáng tạo. Nổi bật, mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” phát huy hiệu quả rõ nét. Hiện toàn huyện có 1.010 Tổ Nhân dân tự quản hoạt động, phát huy tính tự lực, tự chủ của người dân, nhất là trong công tác khuyến học khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 750 buổi ra quân, với 22.500 lượt người tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, tổng giá trị trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý xây dựng nông thôn mới”, sổ tay “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng thu hút và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đến nay, toàn huyện có 14 Hội quán; thành lập 30 Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; duy trì hiệu quả mô hình “Tết Quân - Dân” và Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng với đó, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2019 - 2024, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện phối hợp vận động cất 135 căn nhà “Đại đoàn kết” và 250 căn nhà tình thương với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Bình, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức vận động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng tích cực, chủ động tham gia hiệu quả các mô hình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Từ hiệu quả các phong trào giúp nâng cao tính tự chủ, tự quản của Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh - xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn