TP CAO LÃNH

Đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, năng nổ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cập nhật ngày: 01/04/2023 15:27:34

ĐTO - Thời gian qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình của Trung ương, tỉnh và thành phố. Qua đó, cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tiếp thu đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy bố trí, sắp xếp các phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, góp phần giúp cho các cấp ủy được kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Lê Ngọc Truyền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Lãnh (thứ 4 từ trái sang) thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại Phường 2

Theo đồng chí Trần Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cao Lãnh, việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Tổ chức Thành ủy quan tâm. Trong năm, đã tham mưu cử 3 đồng chí tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 43 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 227 đồng chí tham gia học các lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2022; kịp thời đăng ký 15 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023 và 2 đồng chí tham gia lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị.

Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả, TP Cao Lãnh có 245/245 chi bộ tổ chức đại hội đúng thời gian quy định (trong đó có 80 chi bộ khóm, ấp; 42 chi bộ lực lượng vũ trang; 6 chi bộ doanh nghiệp; 4 chi bộ hợp tác xã; 92 đơn vị sự nghiệp; 21 cơ quan). Đại hội các chi bộ trực thuộc đã bầu 812 đồng chí cấp ủy viên, trong đó 623 đồng chí tái cử (đạt 76,72%). Có 197 chi bộ bầu Chi ủy từ 3 - 7 đồng chí; có 37 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư và 5 chi bộ chỉ bầu Bí thư.

Đồng chí Trần Thanh Toàn cho biết thêm, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy cơ sở củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung thời gian sinh hoạt đối với các chi bộ có ít đảng viên đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa; triển khai đến các cấp ủy cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 11 ngày 19/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thí điểm thực hiện mô hình “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”.

Thực hiện Công văn số 1353 ngày 5/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên, Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành công văn lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy cơ sở khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kết nạp đảng viên năm 2021. Đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Kết quả, việc kết nạp đảng viên năm 2022 có chuyển biến tích cực so với năm trước, toàn TP Cao Lãnh đã kết nạp 171/170 đảng viên (theo chỉ tiêu Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ TP Cao Lãnh năm 2022).

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn