Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 09 (khóa IX)

Cập nhật ngày: 28/09/2012 07:19:42

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa thông báo về Hội nghị lần thứ 09 (khóa IX), toàn văn như sau:

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong hai ngày 25, 26/9/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Hội nghị lần thứ 09. Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Báo cáo kết quả ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013, thảo luận Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thảo luận và thống nhất những vấn đề sau đây:

1- Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: mặc dù bị ảnh hưởng chung của tình hình thế giới và trong nước, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành một số mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển khá; các doanh nghiệp được sàng lọc, nâng cao năng lực quản trị, linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá. An sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: sản xuất chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường, trong đó hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng cơ bản còn chậm, huy động vốn đầu tư phát triển chưa đạt yêu cầu; số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng còn ở mức cao; tình hình khiếu nại về đất đai, tội phạm thanh thiếu niên, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2012 của tỉnh có khả năng đạt 9,66%, thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra (13,5%). Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,61%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,19%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 15,2%. Có 11/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đây là những thách thức lớn đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực quyết liệt hơn nữa trong những tháng cuối năm 2012 và những năm sau.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012 là:

- Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt mức cao nhất. Linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành sát với diễn biến tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo sản xuất; triển khai có hiệu quả các chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tập trung công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, sạt lở bờ sông, bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung sớm các công trình giao thông trọng điểm.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tội phạm thanh thiếu niên. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân.

2- Căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhận định những thuận lợi, khó khăn và cơ hội phát triển trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2013 là 12%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,5%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 15,2%.

Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp, cần kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng với chất lượng tăng trưởng, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

3- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện các kết luận và nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI. Tinh thần chung của Chương trình hành động là tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

4- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét và thống nhất kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đầy đủ, đúng tinh thần Nghị quyết và hướng dẫn của các ban đảng Trung ương. Quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá đúng thực trạng tình hình hệ tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ, chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đề ra được giải pháp và lộ trình khắc phục; trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân thể hiện rõ ràng, không né tránh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm chỉnh khắc phục những khuyết điểm theo lộ trình Kế hoạch đề ra sau kiểm điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2010 - 2015.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Gửi bình luận của bạn