Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII

Cập nhật ngày: 09/07/2024 12:35:08

ĐTO - Sáng ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là Quy định số 144); Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (viết tắt là Chỉ thị số 35). Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Trung ương kết hợp trực tuyến đến 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh... Hội nghị được trực tuyến đến 237 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 37.100 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ 3 nội dung: Vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144; những điểm cần chú ý để triển khai hiệu quả Quy định số 144.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (ảnh chụp màn hình)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Quy định số 144 gồm 5 điều với 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, 5 mối quan hệ và các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó. Về chủ đề của Quy định số 144 thể hiện 2 điểm mới: xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng cùng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện chuẩn mực; phù hợp với giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Đồng thời, đại biểu được nghe đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35. Trong đó nêu rõ yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


Đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị, để tổ chức thực hiện tốt Quy định số 144, mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thấm nhuần sâu sắc Quy định số 144, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng thường xuyên. Từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đề cao vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ những hành vi trái với đạo đức cách mạng. Đồng thời yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị số 35. Tập trung tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị số 35, các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; trong công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng. Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

N.N - P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn