Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 10/06/2024 09:51:57

ĐTO - Sáng ngày 10/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 74/76 học viên là cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 (viết tắt là Lớp bồi dưỡng).


Quang cảnh Lễ khai giảng

Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và 74/76 học viên là cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Lớp bồi dưỡng sẽ do các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và phương pháp giảng dạy có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó, báo cáo viên sẽ đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp khả thi giải quyết các vấn đề mới liên quan đến tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới. Qua đó, cung cấp những kiến thức, kỹ năng giúp mỗi học viên nâng cao tính chiến đấu, vận dụng trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Lớp bồi dưỡng nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận có chất lượng, bảo đảm số lượng, có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị, Ban Quản lý và Ban Cán sự lớp thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định. Các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập trên tinh thần tự giác, gương mẫu; tích cực thảo luận, tương tác đa chiều, trao đổi những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, học viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu mở rộng kiến thức và vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị trong thời gian tới…


Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chuyên đề “Hướng đến mục tiêu xây dựng Đồng Tháp thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” tại Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 10 - 19/6/2024, học viên được nghe các báo cáo viên của Học viện Chính trị khu vực II, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp và các chuyên gia, nhà khoa học thông tin 13 chuyên đề liên quan đến các vấn đề lý luận và thực tiễn. Trong đó, một số chuyên đề trọng tâm như: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngoài ra, các chuyên đề gắn với định hướng phát triển của tỉnh như: Công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp; Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hướng đến mục tiêu xây dựng Đồng Tháp thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Cùng với đó, học viên được trang bị kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…

P.LỘC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn