Lan tỏa hơn 1.300 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 08/06/2023 12:20:00

ĐTO - Sáng ngày 8/6, tại hội trường Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy địa phương, đơn vị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nghiêm túc, phù hợp tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng hơn 7.080 tập thể, cá nhân tiêu biểu; duy trì hơn 1.300 mô hình hay, cách làm hiệu quả và 88.557 sản phẩm truyền thông tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo gương Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ các địa phương, các ngành liên quan trong triển khai thực hiện công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, khoa học, bài bản; có 1.954 cuộc với 1.351 tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn; bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ở địa phương.


Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn các nội dung như: hiệu quả công tác tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; việc triển khai các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Tháp; nguyên nhân những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên giáo trong thời gian tới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Tăng cường tuyên truyền, chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 100, Quy định số 101 của Ban Bí thư; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; đổi mới công tác khoa giáo. Đồng thời, BTV Tỉnh ủy cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn